Introductie

Na jarenlang secretaresse te zijn geweest binnen diverse bedrijven en organisaties in loondienst ben ik, als virtual assistant, in 2011 Op Afstand De Beste begonnen. De functie-inhoud van een secretaresse/assistente is heel erg veranderd door o.a. de komst van smartphones en Het Nieuwe Werken. Ik heb de nieuwste ontwikkelingen gevolgd en ben daarin meegegaan. Vandaar mijn loopbaan van secretaresse, virtual assistant tot e-PA.
Mijn kracht ligt in een ondersteunende en faciliterende rol en dat kunnen verschillende collega’s en opdrachtgevers beamen.

Werkwijze e-PA

Als e-PA zorg ik ervoor dat mijn klanten meer werk kunnen verzetten zonder dat zij het gevoel krijgen voortdurend te moeten werken onder tijdsdruk of een constante piekbelasting. Als e-PA laat ik het gevoel van ‘achter de feiten aanlopen’ verdwijnen. Dit doe ik o.a. door steeds terugkerende of tijdrovende werkzaamheden over te nemen, voorstellen te doen voor een efficiëntere werkwijze en te fungeren als geheugensteun. Mijn specialisaties liggen vooral op organisatorisch en operationeel gebied.  Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het organiseren en bewaken van jouw backoffice en fungeren als jouw linking pin.

Mijn ervaring en expertise

Mijn kracht en meerwaarde ligt bij mijn jarenlange secretariële ervaring in diverse functies, empathisch vermogen en respect voor de specifieke normen en waarden van mijn klanten. In mijn vak heb ik veel gezien en meegemaakt en deze opgedane ervaringen hebben al meermaals hun nut bewezen. Daarnaast ben ik een rustig en beheerst persoon, die zich goed kan inleven in de drijfveren en passie van degenen voor wie ik werk. Dit zorgt altijd voor een prettige en optimale samenwerking. Mijn doel is altijd te zoeken naar een fijne, efficiënte manier van (samen)werken zonder daarbij de stijl en persoonlijkheid van mijn klanten en de onderneming van mijn klanten uit het oog te verliezen.

Naast e-PA ben ik ook moeder van een 11-jarige zoon, Tom. Mijn hobbies zijn: koken, fietstochten maken, Maastrichts aardewerk verzamelen en daarnaast lees ik graag Scandinavische thrillers.